Your Time
Server Time

✔ Event đổi điểm master nhận Box GM

Tạo điều kiện cho ae máu me,BQT sẽ nhận đổi điểm master của anh em sang box GM và reset lai poin Master.

Cụ thể :999 điểm master = 3 box GM ( ném ra ngọc custom, tỉ lệ 80% ra ngọc- 20 % ra zen )

Chúc ae chơi game vui vẻ !