Your Time
Server Time

✔ Nâng cấp Vũ Khí Ruud

Không như set Ruud, vũ khí Ruud sau khi mua có thể sử dụng ngay.
Vũ khí sau khi mua bằng Ruud tại NPC James là Vũ khí ruud 1 Blood Angel
Để nâng cấp lên vũ khí Ruud 2-3-4 các bạn cần có:
+ Vũ khí ruud + 11 16 op trở lên
+ Nguyên liệu ép vũ khí (mua tại NPC James)
+ Cụm 30 bless
+ Cụm 30 Soul
+ 1 Chaos
+ 1 Creation
Tỷ lên thành công là 100%