Your Time
Server Time

✔ Hệ thống vật phẩm Mastery

Hệ thống vật phẩm Mastery được chia ra làm 5 cấp độ như sau:

Cấp Tên Set trang bị Vũ khí Làm sao để có
Ruud 1 Blood Angel Season 10 Season 11 Mua từ shop Ruud
Ruud 2 Dark Angel Season 11 Season 12 Nâng cấp từ Ruud 1
Ruud 3 Holy Angel Season 12 Season 13 Nâng cấp từ Ruud 2
Ruud 4 Awakening Soul Season 13 Season 14 Nâng cấp từ Ruud 3
Ruud 5 Frost Blueye Season 14 Season 15 Nâng cấp từ Ruud 4

Blood Angel (Ruud 1) ⇒ Dark Angel (Ruud 2) ⇒ Holy Angel (Ruud 3) ⇒ Awakenning Soul (Ruud 4) ⇒ Frost Blue Eyes (Ruud 5)

 

 

Nâng cấp Set Ruud

 

Trang bị sau khi giải phong ấn là Set Huyết Thần (Blood Angel - Set ruud 1)

Để nâng cấp lên set Ruud 2, Ruud 3, Ruud 4, Ruud 5 thì bạn cần:
- Item ruud + 11 16 op  trở lên
- Nguyên Liệu gia cường nâng cấp (mua tại NPC James)
- Cụm 10 Bless
- Cum 10 Soul
- 1 Chaos
- 1 Creation
Tỷ lệ thành công là 100%
Thứ tự nâng cấp set Ruud như sau:
+ Set Blood Angel (Huyết Thần) nâng cấp lên Hắc Thần (Dark Angel)
+ Set Dark Angel (Hắc Thần) nâng cấp lên Thiên Sứ (HolyAngle Soul)
+ Set Holy Angel Soul (Thiên Sứ) nâng cấp lên Thức Tỉnh (Awakening)
+ Set Awakening (Thức Tỉnh) nâng cấp lên Blue Eyes