Your Time
Server Time

✔ Giới thiệu về tiền tệ Ruud trong Game

TIỀN RUUD - BLOODANGLE ITEMS - SET RUUD 1 TRONG MU ONLINE

Tiền Ruud xuất hiện từ Season 10 trở đi.

Cái tên 'Ruud' lấy từ nguồn gốc tên của Thiên Chúa được đặt bởi Jame , một trong 12 tông dồ đã nhận được sức mạnh của Thiên Chúa của lục địa MU, Lugard. Đồng tiền này được sử dụng để mua các mặt hàng giá trị trong game như Set và Vũ Khí Ruud.
 


 

Ruud được tính như đơn vị tiền tệ cao cấp hơn Zen, để đạt được điểm Ruud. Người chơi phải hoàn thành các thử thách của Lugard một cách xuát sắc.

Cách tìm kiếm Ruud trong Mu Online

Săn boss và các event khác

- Thu thập Ruud từ 'Boss' trong các bản đồ sự kiện khác nhau của lục địa MU.  

▶ Chaos Castle
▶ Blood Castle
▶ Devil Square
▶ Illusion Temple
▶ Doppelganger
▶ Empire Guardians : Varka

▶ Boss vàng

Mô tả về tiền Ruud trong Mu Online

- Ruud được lưu trữ trong kho (phím tắt: I, V) giống như các loại tiền tệ khác, Zen.

Kiểm tra Ruud của bạn từ dưới cùng của kho như Zen.

(NPC) Mục Sư James trong Mu Online.


 Elbeland 1 (32.239)

 

Cách sử dụng Ruud trong Mu Online

- Bạn có thể sử dụng Ruud qua 'Priest James' (Ruud Shop NPC) để mua vật phẩm, weapen tương ứng. Ngoài ra bạn có thể dùng Ruud mua Skill, bùa ép vũ khí/ set socket 400.
- Ruud tự động cộng vào nhân vật và không thể bị loại xóa bỏ cũng như không được sử dụng trong cửa hàng cá nhân, rương đồ và trade.
- Ruud không được sử dụng trong các cửa hàng thông thường và chỉ có thể được sử dụng trong cửa hàng Ruud.

  • Mục Sư James - Ruud Shop

- Mục Sư James chỉ bán các đồ phù hợp với Class của người mua. (Không thể mua items của các Class khác)
- Các mặt hàng được mua tại linh mục James không thể được bán đổi lấy Ruud; bạn có thể bán cho các NPC chung đổi lấy Zen.

▶ Sử dụng nút mua để mua Mastery Set được niêm phong (vật liệu kết hợp) phù hợp cho mỗi class.
▶ Bằng cách nhấp vào linh mục James, cửa hàng Ruud sẽ tự động phát hiện class riêng của người mua và mở cửa sổ cửa hàng dành riêng cho họ.